РЕКЛАМА И ДИЗАЙН - Общи условия

 

  

 Уважаеми потребители на платени и неплатени услуги, заради зачестилите злоупотреби и опити от страна на трети лица да уронват авторитета на фирмата ни - Ви уведомяваме че:


1. Цени и поръчки се дават само по електронна поща или от контактната форма на уеб сайта ни, а именно [email protected] и след предоставянето на верен телефонен номер от ваша страна.

2. Поръчки се изпълняват само след предварително предоставен аванс в размер на 50% от основната сума.

3. Поръчки в размер по голям от 300 лева се изпълняват само с писмено споразумение /Договор/ и заплащане авансово на 50% до 70% /според поръчката/ от основната сума.

4. Нелоялни клиенти заплащат 100% процента от основната сума след сключване на писмен Договор.

5. Всички видове такси и данъци за обслужване са за Ваша сметка.

6. Мониторинг и поддръжка на Ваш нематериален или материален актив, независимо, че е изпълнен от Нас /изключение правят активите, които са в гаранционен срок/, се извърша след подписан двустранен Договор за срок не по малко от една година и ако същият изтече и в рамките на 5 работни дни Вие не преподпишете новият договор Ние си запазваме правото да прекъснем услугата. При липса на такъв фирмата не носи отговорност за причинени материални и нематериални вреди.

7. Актив, регистриран от Нас, направен във Ваша полза и същият се води на наше име се прехвърля с документ /Молба/, подписан двустранен приемно-предавателен протокол и писмено споразумение между страните.

8. Посочените телефони за контакти с нас моля да се използват в работно време. Всички разговори, проведени в друг часови диапазон се приемат като лични разговори и не се третират като устно споразумение /освен, ако не е обобщено, оформено като заявка и изпратено на горепосочената електронна поща/.


Това е, Драги Клиенти!

 

Всичко останало е несериозно!